Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 59, 2008

Boštjan ODAR:

Klinica Dufour iz Potočke zijalke

Izvleček

V enem od najpomembnejših aurignacienskih najdišč v Evropi, v jami Potočka zijalka, je bil odkrit del klinice tipa Dufour. Klinica je ležala na površini Brodarjevega nasipa prekopanih sedimentov, ki je v letih 1928–1929 nastal v zadnjem delu jame. Potočka zijalka je znana predvsem po 125 odlično ohranjenih koščenih konicah, njihova datacija je s pomočjo metode 14C 30.000 let. Zanimivo je, da so skoraj sočasno z nastankom in uporabo koščenih konic iz Potočke zijalke v bližnjem hrvaškem jamskem najdišču Vindija živeli neandertalci. V najmlajšem moustérienskem kompleksu Vindija G1 so skupaj s kostnimi ostanki neandertalcev ležale tudi koščene konice.

Ključne besede: Slovenija, Potočka zijalka – aurignacien, klinica Dufour, koščene konice; Hrvaška, Vindija – neandertalci

Celotno besedilo (pdf)

Predstavitev   Naslovi    Informacije, naročila, cenik    Priprava slikovnega gradiva   Iskalnik    Pomoč pri iskanju   
Na začetek   Na vrh