Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 60, 2009

Jonathan BENJAMIN in Clive BONSALL

Prazgodovinsko roženčevo bodalo iz Pirana, Slovenija: podvodna najdba iz severnega Jadrana

Izvleček

Mednarodna skupina arheologov je poleti leta 2005 opravila podvodno rekognosciranje slovenskega dela Jadranskega morja. V sklopu raziskav je bila v bližini piranske punte odkrita redka prazgodovinska najdba iz roženca, ki je opredeljena kot majhno obojestransko retuširano bodalo oz. nož s popravljenim rezilom. Najdba ima v bližini proksimalnega roba izjedi, ki sta predvidoma olajšali nasaditev na ročaj, opazne pa so tudi sledi ponovnega ostrenja. Tipološko je najdba povezana s primerki, datiranimi v bakreno dobo severne Italije in na konec neolitika na Bavarskem. Verjetno je bila uvožena s severnoitalijanskega predalpskega območja.

Ključne besede: bodalo, roženec, neolitik, bakrena doba, Piran, Slovenija, Jadran, vodna najdba

Celotno besedilo (pdf)

Predstavitev   Naslovi    Informacije, naročila, cenik    Priprava slikovnega gradiva   Iskalnik    Pomoč pri iskanju   
Na začetek   Na vrh