Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

EDITORIAL BOARD

Postal address:

Arheološki vestnik
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Post office box:

Arheološki vestnik
p. p. 306
SI-1001 Ljubljana
Slovenia

Editorial board:

Andreja Dolenc Vičič, Janez Dular, Jana Horvat, Zvezdana Modrijan, Marjeta Šašel Kos, Benjamin Štular, Sneža Tecco Hvala (Editor-in-chief), Biba Teržan, Borut Toškan in Peter Turk
External members: Marko Dizdar (Croatia), Paul Gleirscher (Austria), Claudio Zaccaria (Italy)

Editor-in-chief:

Sneža Tecco Hvala
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenia
e-mail: tecco@zrc-sazu.si
telephone: +386 1 470 63 93

Managing editor:

Andreja Dolenc Vičič
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenia
e-mail: andreja.dolenc@zrc-sazu.si
telephon:e +386 1 470 63 92

Web page administrator: Mateja Belak.

Arheološki vestnik |  Ordering, price list and other information |  Search |  Issues online |  Guidelines for contributors |  Author declaration form |  Reviewer form
Home | Top