Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

EDITORIAL BOARD

Postal address:

Arheološki vestnik
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Post office box:

Arheološki vestnik
p. p. 306
SI-1001 Ljubljana
Slovenia

Editorial board

Jana Horvat, Boštjan Laharnar, Lucija Lavrenčič (Managing editor), Tina Milavec, Zvezdana Modrijan (Editor-in-chief), Anja Ragolič, Benjamin Štular, Biba Teržan, Borut Toškan in Anton Velušček
External members Marko Dizdar (Croatia), Gerald Grabherr (Austria), Federico Bernardini (Italy)

Editor-in-chief:

Zvezdana Modrijan
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenia
e-mail: zvezdana.modrijan@zrc-sazu.si
telephone: +386 1 470 63 93

Managing editor:

Lucija Lavrenčič
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenia
e-mail: lucija.lavrencic@zrc-sazu.si
telephon:e +386 1 470 63 92

Web page administrator: mateja.belak@zrc-sazu.si.

Arheološki vestnik |  Ordering, price list and other information |  Search |  Issues online |  Guidelines for contributors |  Author declaration form |  Reviewer form
Home | Top