Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

UREDNIŠTVO

Naslov uredništva:

Arheološki vestnik
Novi trg 2
1000 Ljubljana

Uredniški odbor:

Andreja Dolenc Vičič (izvršna urednica), Janez Dular, Jana Horvat, Zvezdana Modrijan, Marjeta Šašel Kos, Benjamin Štular, Sneža Tecco Hvala (glavna urednica), Biba Teržan, Borut Toškan in Peter Turk
Zunanji člani: Marko Dizdar (Hrvaška), Paul Gleirscher (Avstrija), Claudio Zaccaria (Italija)

Glavna urednica:

Sneža Tecco Hvala
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija
e-pošta: tecco@zrc-sazu.si
telefon: +386 1 470 63 93

Izvršna urednica:

Andreja Dolenc Vičič
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija
e-pošta: andreja.dolenc@zrc-sazu.si
telefon: +386 1 470 63 92

Urednica spletnih strani:

Mateja Belak
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija
e-pošta: mateja@zrc-sazu.s
telefon: +386 1 470 63 93

 

Arheološki vestnik |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh