Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ŠTEVILKE NA SPLETU

ISSN 1581-1204 - spletne izdaje

Vse številke Arheološkega vestnika so dostopne na spletu.

Starejše številke revije (1–49) so slabše kakovosti. Večidel so jih poskenirali v Narodni in univerzitetni knjižnici, Ljubljana, v okviru projekta Europeana. Prepoznava besedil v teh objavah je slabša, manj kakovostne so tudi risbe in fotografije. Za morebitne težave pri iskanju po teh datotekah se opravičujemo.

Številke od 50 dalje so že nastale v digitalni obliki in so dostopne v pdf formatu visoke kakovosti (tako besedilni kot slikovni del člankov).

***

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh