Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Vsebina

 

Prazgodovina

Pavel JAMNIK, Matija KRIŽNAR, Matija TURK: Novi podatki o paleolitskih in paleontoloških najdiščih v kamnolomih Črni Kal in Črnotiče nad Koprom

Mitja GUŠTIN, Monika ZORKO: Bronastodobne in druge površinske najdbe iz Bratoncev v Prekmurju

Marianne MÖDLINGER: Zvezdasti okras na poznobronastodobnih čeladah, posodah in okrašenih diskih na območju srednje in jugovzhodne Evrope

Janez DULAR, Marjana TOMANIČ JEVREMOV: Sledovi železnodobne poselitve v Rabelčji vasi na Ptuju

 

Rimska doba/i>

Boštjan LAHARNAR: Rimska utrdba na Nadleškem hribu na Notranjskem

Janka ISTENIČ: Stebrni nagrobni spomenik iz Emone

Riccardo CECOVINI: Galli Transalpini transgressi in Venetiam: analiza dosedanjih raziskav in nova interpretativna hipoteza (Povzetek)

 

Pozna antika

Saša ČAVAL: Poznoantične okrasne igle vrste stilus v Sloveniji

 

Zgodnji srednji vek/i>

Milan SAGADIN: Zgodnjesrednjeveški grobišči v Komendi in na Zgornjem Brniku

Andrej PLETERSKI: Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp

Andrej PLETERSKI: Vprašanja o preteklosti zgodnjih Slovanov ob primeru župe Bled

 

Numizmatika

Peter KOS: Mali srebrniki tipa “jezdec s trirogeljno čelado"" (Izvleček)

 

Diskusija

Anton VELUŠČEK: Datiranje arheološkega najdišča Maharski prekop na Ljubljanskem barju

 

In memoriam

Iva Mikl Curk (1935–2013) (Verena VIDRIH PERKO)

Izbrana bibliografija Ive Mikl Curk (Mateja BELAK, Andreja DOLENC VIČIČ)

 

Knjižne ocene in prikazi

Mario Gavranović: Die Spätbronze- und Früheisenzeit in Bosnien, 2011 (Martina BLEČIĆ KAVUR)

Michaela Konrad, Christian Witschel: Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens?, 2011 (Tina MILAVEC)

Andreas Kakoschke: Die Personennamen in der römischen Provinz Noricum, 2012 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Astrid Röpke: Der Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft im Hochtal von St. Antönien (Schweiz). Ein Methodenverbund aus Palynologie, Bodenkunde und Dendroökologie, 2011 (Maja ANDRIČ, Tjaša TOLAR)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh