Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Marianne MÖDLINGER

Zvezdasti okras na poznobronastodobnih čeladah, posodah in okrašenih diskih na območju srednje in jugovzhodne Evrope

Izvleček

Dokumentiranje in analiziranje bronastodobnih kosov orožja, odkritih na območju srednje in jugovzhodne Evrope, je pokazalo, da precejšnje število tistih poprej opredeljenih kot deli čelad dejansko pripada okrašenim diskom s primerljivim okrasom. Okras na teh predmetih je narejen z iztolčenimi bunčicami, ki tvorijo eno ali več linij dotikajočih se lokov, povezanih v krog oziroma zvezdasti motiv. Pod loki so včasih dodatne iztolčene bunčice, obdane z enim ali več krogi, t. i. puncirani krožci, celoten motiv pa je lahko obdan z enim ali več iztolčenimi krogi. Tak okras najdemo na različnih vrstah predmetov, razen na okrašenih diskih in čeladah tudi na bronastih in keramičnih posodah. Prispevek predstavlja te predmete ali samo njihove odlomke in prinaša razpravo o njihovem izvoru, razprostranjenosti in tipologiji.

Ključne besede: srednja in jugovzhodna Evropa, zvezdasti okras, čelade, okrašeni diski, skodelice, pozna bronasta doba

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh