Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Saša ČAVAL

Poznoantične okrasne igle vrste stilus v Sloveniji

Izvleček

Članek predstavlja poskus natančnejše tipološke razdelitve in časovne uvrstitve poznoantičnih okrasnih igel vrste stilus, najdenih v Sloveniji. Obravnavana vrsta izhaja iz rimskega toaletnega pribora. Pojavljajo se v srednji in jugovzhodni Evropi, a so zgoščene na prostoru jugovzhodne Madžarske, Slovenije in severne Italije. Tovrstne igle z območja Slovenije lahko razvrstimo v pet tipoloških skupin z različicami. Najpogosteje so datirane v 6. st., v uporabi pa so bile vse od konca 4. do začetka 7. st.

Ključne besede: Slovenija, pozna antika, obdobje preseljevanja ljudstev, nakit, okrasne igle, igle vrste stilus

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh