Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Peter KOS

Mali srebrniki tipa “jezdec s trirogeljno čelado”

Izvleček

Avtor je zbral vso razpoložljivo dokumentacijo o malih noriških srebrnikih tipa “jezdec s trirogeljno čelado”. Razlikovati je mogoče dve skupini, ki se tipološko ločita po upodobitvi na zadnji strani novcev. Na zadnji strani novcev prve skupine je upodobljen jezdec, na novcih druge rozeta. Novci prve skupine so značilni predvsem za območje jugovzhodne Avstrije (Koroška), novci druge skupine pa za območje Furlanije, Posočja in jugozahodne avstrijske Koroške. Kovanje teh drobižnih novcev, ki ustrezajo četrtinki drahme, postavljamo v sredino 2. st. pr. Kr.

Ključne besede: noriški mali srebrniki, 2. st. pr. Kr., Furlanija, Posočje, Koroška (Avstrija)

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh