Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Boštjan LAHARNAR

Rimska utrdba na Nadleškem hribu na Notranjskem

Izvleček

Prispevek obravnava rimsko utrdbo na Nadleškem hribu v Loški dolini. Predstavljeni so načrt najdišča, rezultati geofizikalnih raziskav, analize vidnosti in optimalnih poti ter opredelitev drobnih najdb. Rimska vojska je Nadleški hrib za postavitev utrdbe izbrala zaradi njegove strateške lege. Gradnjo datiramo v obdobje od Cezarjeve uprave Galije Cisalpine in Ilirika do avgustejske dobe. Utrdba je torej igrala vlogo pri rimskem osvajanju ali v zaledju balkanskih vojnih žarišč avgustejske dobe.

Ključne besede: Slovenija, Loška dolina, Nadleški hrib, druga polovica 1. st. pr. n. št., avgustejska doba, rimska vojska, rimska utrdba

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh