Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Andrej PLETERSKI

Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp

Izvleček

Članek predlaga klasifikacijski sistem za zgodnjesrednjeveške naglavne obročke v vzhodnih Alpah. S pomočjo stratigrafske in topografsko-kronološke analize izbranih grobišč vzpostavlja relativno in absolutno kronologijo teh obročkov. Preizkusi uporabnost datiranja z metodo radioaktivnega ogljika C14 in ugotovi, da od druge četrtine 10. st. dalje obstaja velika razlika med dejanskimi koledarskimi datumi in tistimi, ki jih omogoča kalibriranje s pomočjo veljavne kalibracijske krivulje za severno zemeljsko poloblo. Relativne razlike med laboratorijskimi C14 starostmi pa so veljavne.

Ključne besede: zgodnji srednji vek, vzhodne Alpe, kronologija, območni odklon C14, metode, tipologija, nakit, naglavni obročki

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh