Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 64, 2013

Mitja GUŠTIN, Monika ZORKO

Bronastodobne in druge površinske najdbe iz Bratoncev v Prekmurju

Izvleček

Pred slabim desetletjem so bili na njivskih površinah južno od vasi Bratonci odkriti prvi artefakti, ki so opozorili na obstoj arheološkega najdišča na tej lokaciji. Od tedaj se je število zbranega arheološkega gradiva, predvsem odlomkov lončenine, povzpelo na več kot 1500 kosov. Večina gradiva pripada obdobju zgodnje in srednje bronaste dobe oz. njenega prehoda v pozno fazo. Zaradi značaja najdb lahko na najdišču pričakujemo naselbino iz omenjenih obdobij. Manjše število najdb lahko pripišemo tudi obdobjem od starejše železne dobe in vse do novega veka.

Ključne besede: Slovenija, Prekmurje, Bratonci, bronasta doba, kulturni horizont Somogyvár-Vinkovci, licenski horizont, horizont pramenaste keramike, kultura Kiszapostag, železna doba, rimska doba, zgodnji srednji vek, visoki in pozni srednji vek

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh