Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Vsebina

 

Prazgodovina

Janez DULAR, Marija LUBŠINA TUŠEK: Dva grobova z žganim pokopom s Ptuja

Primož PAVLIN, Peter TURK: Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem

Paul GLEIRSCHER: Starejšeželeznodobni obesek iz Broj pri Rožeku na avstrijskem Koroškem. K razvoju antropomorfnih obeskov na obeh straneh Alp od pozne bronaste dobe do mlajše železne dobe

Petra VOJAKOVIĆ, Sašo PORENTA, Borut TOŠKAN: Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni

Sneža TECCO HVALA: Kačaste fibule z območja Slovenije

 

Rimska doba

Miran ERIČ, Andrej GASPARI, Katarina ČUFAR, Franc SOLINA, Tomaž VERBIČ: Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici

Vesna TRATNIK: Rimsko grobišče na Laurinovi ulici v Vipavi (dodatek: Alenka MIŠKEC)

Anja RAGOLIČ: Upravno območje Petovione in meja med Norikom in Panonijo

Erwin POCHMARSKI: Pepelnice Petovione in Celeje

Monika OSVALD: Rimske herme in kamnite moške glave iz Emone Predrimska likovna kultura ali provincialna umetnost?

Marjeta ŠAŠEL KOS: Cincibil in pohod Gaja Kasija Longina proti Makedoniji

 

Pozna antika

Peter KOS: Zapore v Julijskih Alpah in Notitia dignitatum

 

Zgodnji srednji vek

Timotej KNIFIC, Miha MLINAR: Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu

 

In memoriam

Hermann Müller-Karpe (1925–2013) (Janez DULAR)

 

Knjižne ocene in prikazi

Marko Dizdar: Zvonimirovo-Veliko polje. Groblje latenske kulture 1 / A Cemetery of the La Tène Culture 1, 2013 (Lucija GRAHEK)

Christoph Eger: Spätantikes Kleidungszubehör aus Nordafrika I. Trägekreis, Mobilität und Ethnos im Spiegel der Funde des spätesten römischen Kaiserzeit und der vandalischen Zeit, 2012 (Tina MILAVEC)

Cristina Corsi, Božidar Slapšak, Frank Vermeulen (ur.): Good Practice in Archaeological Diagnostics. Non-invasive Survey of Complex Archaeological Sites, 2013 (Benjamin ŠTULAR)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh