Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Anja RAGOLIČ

Upravno območje Petovione in meja med Norikom in Panonijo

Izvleček

V prispevku smo poskušali določiti upravno območje Petovione, pri čemer smo navedli izbor dosedanjih (maloštevilnih) raziskav, ki so se dotaknile te problematike. Zaradi odsotnosti kakršnihkoli mejnikov smo poskusili s pomočjo Thiessnovih poligonov in geografskega informacijskega sistema (GIS) zamejiti upravno območje. Dobljene rezultate smo podkrepili z redkimi pisnimi viri ter tudi arheološkimi in epigrafskimi najdbami. Pri določitvi teoretičnega mestnega območja Petovione ostaja problematična predvsem severna meja.

Ključne besede: rimska doba, Panonija, Norik, Poetovio (Ptuj), mestno območje (ager), meje, Thiessnovi poligoni, poraba energije, Aquae Iasae

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh