Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Marjeta ŠAŠEL KOS

Cincibil in pohod Gaja Kasija Longina proti Makedoniji

Izvleček

Članek je komentar k Livijevi epizodi o neuspelem pohodu Gaja Kasija Longina (konzul leta 171 pr. Kr.), ki je z vojsko krenil iz Akvileje proti Makedoniji. Senat ga je odpoklical, še preden je prodrl v osrčje Ilirika, na povratku pa je njegova vojska opustošila ozemlja Japodov, Histrov, Karnov in alpskih ljudstev, zaveznikov kralja Keltov onkraj Alp, Cincibila, ter odgnala v sužnost več tisoč ljudi. Cincibilova prestolnica bi utegnila biti v Celeji, Kelti onstran Alp pa bi morda utegnili biti Noriki oz. verjetneje Tavriski. Ni povsem jasno, kdo so bili Alpini populi v zavezništvu s Cincibilom; zanimivo je, da tudi Plinij v zaledju Histrov in Tergesta omenja alpska ljudstva, ki jih našteva po imenih.

Ključne besede: doba rimske republike, Gaj Kasij Longin, Cincibil, Karni, Noriki, Tavriski, alpska ljudstva

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh