Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Janez DULAR, Marija LUBŠINA TUŠEK

Dva grobova z žganim pokopom s Ptuja

Izvleček

V članku sta predstavljena dva grobova z žganima pokopoma s Ptuja, ki po pridatkih izstopata od običajnih grobov ruške žarnogrobiščne skupine. V njiju se odraža postopna diferenciacija družbe, ki je dobila svojo novo obliko z nastopom starejše železne dobe.

Ključne besede: Slovenija, Štajerska, srednje Podonavje, grobišče, kulturne povezave, družbena struktura, pozna bronasta in starejša železna doba

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh