Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Monika OSVALD

Rimske herme in kamnite moške glave iz Emone
Predrimska likovna kultura ali provincialna umetnost?

Izvleček

Med ohranjenimi spomeniki rimske oble plastike iz Emone in njenega agra najdemo sedem primerkov herm in kamnitih moških glav, ki imajo veliko skupnih lastnosti in so bili zato v literaturi obravnavani kot enotna skupina. Omenjeni kipi so po slogu in kvaliteti izdelave sorodni ižanskim nagrobnim spomenikom, na katerih so upodobljena portretna doprsja. Članek opozarja na problem interpretacije in vrednotenja omenjenih spomenikov, ki jih lahko razlagamo bodisi kot rezultat predrimskih/keltskih vplivov bodisi kot značilen proizvod provincialne umetnosti, namenjen nezahtevnemu naročniku in občinstvu.

Ključne besede: Emona, rimska doba, rimska plastika, herme, kamnite moške glave, keltski vplivi, rimska provincialna umetnost

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh