Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Erwin POCHMARSKI

Pepelnice Petovione in Celeje

Izvleček

Petovionske pepelnice spadajo med najpomembnejše oblike nagrobnih spomenikov tega rimskega mesta. Njihov pomen se kaže tako v odnosu do sarkofagov kot v razprostranjenosti na sosednjih območjih, na primer v Celeji. So bogat vir za preučevanje; prispevke o tej temi sta napisala Erna Diez (1948a) in kasneje tudi Bojan Djurić (2001a), pričujoči prispevek pa poskuša tudi časovno opredeliti posamezne pepelnice na podlagi ikonografskih kriterijev.

Ključne besede: Petoviona, Celeja, Pohorje, pepelnice, sagum, eroti (geniji), kamnolomi, kamnoseške delavnice, upravne meje Norika in Panonije

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh