Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Peter KOS

Zapore v Julijskih Alpah in Notitia dignitatum

Izvleček

Avtor analizira opis in upodobitev funkcije comes Italiae v priročniku Notitia dignitatum iz začetka 5. stoletja in ugotavlja, da pod izrazom tractus Italiae circa Alpes ni mogoče razumeti celotnega alpskega pasu od Ligurskega morja do Kvarnerskega zaliva. Predstavlja tudi argumente, da se lahko izraz nanaša samo na linijske zaporne zidove s stolpi v Julijskih Alpah iz 4. stoletja, za katere uporabljamo tudi poimenovanje Amijana Marcelina claustra Alpium Iuliarum. Izraz se ne more nanašati na globinsko obrambo, ki je bila vzpostavljena po prenehanju delovanja linijskih zapor v začetku 5. stoletja. V Notitia dignitatum omenjenih treh legij Iuliae Alpinae, ki jih prav zaradi naziva povezujemo z Julijskimi Alpami, pa ne moremo vzporejati s funkcijo comes Italiae.

Ključne besede: tractus Italiae circa Alpes, Notitia dignitatum, claustra Alpium Iuliarum, 4. in 5. stoletje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh