Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Miran ERIČ, Andrej GASPARI, Katarina ČUFAR, Franc SOLINA, Tomaž VERBIČ

Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici

Izvleček

Med preventivnimi podvodnimi arheološkimi pregledi struge Ljubljanice pri Sinji Gorici leta 2008 so bili med drugim odkriti ostanki zgodnjerimske tovorne ladje z začetka 1. st. n. št. Oktobra 2012 je bil delno raziskan 4,5 m dolg in 2,8 m širok del ladje z ravnim dnom in navpičnimi boki. Za dokumentiranje je bilo uporabljeno fotogrametrično trirazsežnostno modeliranje. Po konstrukcijskih značilnostih in merah gre za rimsko tovorno ladjo sredozemske ladjedelniške tradicije, podolgovate ovalne oblike z ravnim dnom in samonosilno lupino, ki je je bila med gradnjo spojena s številnimi železnimi spojkami, zabitimi čez stike platic. Ladijski trup je bil dodatno spet s talnimi tramiči na način, ki doslej v literaturi še ni bil opisan. Ladja, izdelana pretežno iz bukovega lesa, je bila glede na rezultate dendrokronološke analize zgrajena kmalu po letu 3 našega štetja. Pregled je pokazal, da je les zelo slabo ohranjen. Sklepamo, da je bila ladja uporabljena za prevoz tovora med Navportom in Emono.

Ključne besede: rimska doba, Ljubljanica, Sinja Gorica, Nauportus, zgodnjerimska tovorna ladja, podvodna arheologija, fotogrametrični 3R-model

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh