Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 65, 2014

Petra VOJAKOVIĆ, Sašo PORENTA, Borut TOŠKAN

Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni

Izvleček

Med arheološkimi raziskavami, izvedenimi leta 2011, so bili na jugovzhodnem pobočju, tik pod že znanim utrjenim železnodobnim gradiščem Sv. Marjeta na Libni, odkriti sledovi prazgodovinske poselitve, ki ponujajo nova spoznanja o poseljenosti enega od pomembnejših prazgodovinskih najdišč v Posavju.

Ključne besede: Slovenija, Posavje, Sv. Marjeta na Libni, prazgodovina, poselitev ob vznožju gradišča

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh