Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Vsebina

Prazgodovinske dobe

François Zoltán HORUSITZKY: Artefakti iz kosti in rogovja iz jame Bukovac pri Lokvah (Hrvaška). Še ena domnevna piščal? Povezave med lovci iz Lokev in gorjani z Olševe na začetku mlajšega paleolotika (Povzetek)

Anton VELUŠČEK, Katarina ČUFAR, Metka CULIBERG, Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC, Vesna MALEZ, Franc JANŽEKOVIČ in Marijan GOVEDIČ: Črešnja pri Bistri, novoodkrito kolišče na Ljubljanskem barju

Bojana ROZMAN: Keramika iz železnodobne naselbine v Kranju (Pavšlarjeva hiša)

Lucija GRAHEK: Halštatska gomila na Hribu v Metliki
Priloge (pdf)

Janez DULAR in Borut KRIŽ: Železnodobno naselje na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah
Priloge (pdf)

Paul GLEIRSCHER: K svinčenemu vozu z Brega pri Rožeku. Voz s kotlom ali slavnostni voz (Povzetek)

Andrej GASPARI, Robert KREMPUŠ in Danijela BRIŠNIK: Keltski bojevniški grob iz Slatine v Rožni dolini pri Celju?

 

Rimska doba

Dimitrij KMETIČ, Jana HORVAT in Franc VODOPIVEC: Metalografske preiskave rimskega republikanskega orožja iz zaklada z Gradu pri Šmihelu

Janka ISTENIČ in Marjana TOMANIČ JEVREMOV: Ponesrečeni poetovionski keramični izdelki s Spodnje Hajdine pri Ptuju

Andreja MAVER: Arkadna grobnica v Šempetru v Savinjski dolini - poskus rekonstrukcije

 

Pozna antika

Jože ŠTUKL: Poznoantični depo s Puštala nad Trnjem

 

Zgodnji srednji vek

Ante ŠKEGRO: Papinski posjedi na istočnom jadranskom području (Sažetak)

 

Srednji vek

Christoph GUTJAHR in Georg TIEFENGRABER: Srednjeveška utrdba “Turmbauerkogel” pri Eibiswaldu (Ivnik), okraj Deutschlandsberg, zahodna Štajerska (Povzetek)

 

Več obdobij

Renate JERNEJ: Gradišče Sv. Helena pri Dellachu v Ziljski dolini, Koroška (Povzetek)

 

Paleobotanika

Maja ANDRIČ: Paleookolje v Sloveniji in severnemu delu hrvaške Istre v pozni prazgodovini

 

Antropologija

Petra LEBEN-SELJAK: Antropološka analiza skeletov s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu

 

In memoriam

Stanko Pahič (1924-2003) (Stane GABROVEC)

Bibliografija Stanka Pahiča (Vesna KOPRIVNIK)

 

Ocene in prikazi

Bertram Samonig: Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien II - Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees, 2003 (Anton VELUŠČEK)

Valentin Dergačev: Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien, 2002 (Anton VELUŠČEK)

Dunja Glogović: Fibeln im kroatischen Küstengebiet (Istrien, Dalmatien), 2003 (Andrej PRELOŽNIK)

Mirjana Sanader: Tilurium I. Istraživanja - Forschungen 1997.-2001., 2003 (Barbara NADBATH)

Mirjana Sanader: Antički gradovi u Hrvatskoj [Ancient Cities in Croatia], 2001 (Barbara NADBATH)

Maria Cecilia D’Ercole: Importuosa Italiae litora. Paysage et échanges dans l’Adriatique méridionale à l’époque archaïque, 2002 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Supplementa Italica. Nuova serie 19, 2002 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Supplementa Italica. Nuova serie 20: M. Chelotti, Venusia, 2003 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Paul Corbier: L’épigraphie latine, 1998; Robert Matijašić: Uvod u latinsku epigrafiju, 2002 (Julijana VISOČNIK)

 

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta (Tina MILAVEC)

B. Križ, P. Turk: Steklo in jantar Novega mesta. Katalog arheološke razstave, 2003 (Martina KNAVS)

Irena Lazar: Rimsko steklo Slovenije, 2003 (Verena PERKO)

Bojan Djurić et al.: Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih, 2003 (Zvezdana MODRIJAN)

Mitja Guštin: Ni gore, hriba ne gorice, kjer cerkvica se ne blešči. Prispevki k varovanju dediščine - razkoraki med teorijo in prakso, idejo in realizacijo, 2000 (Lucija ŠOBERL)

Predrag Novaković: Osvajanje prostora. Razvoj prostorske in krajinske arheologije, 2003 (Sneža TECCO HVALA)

Alenka Miškec: Die Fundmünzen der römischen Zeit in Kroatien. Abteilung XVIII Istrien, 2002 (Wolfgang SZAIVERT)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh