Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Ante ŠKEGRO:

Papinski posjedi na istočnom jadranskom području

Izvleček

V korespondenci dveh rimskih škofov, Vigilija (537-555) in Gregorija Velikega (590-604), je mogoče najti podatke o patrimoniju sv. Petra v Praevalitani (patrimonium Praevalitanum), v Dalmaciji (Dalmatiarum patrimonium, patrimonium in Dalmatia) in v Istri skupaj z Raveno (patrimonium Ravennate et Histrianum). Upravitelji patrimonija sv. Petra v Dalmaciji (rectores) so bili tudi papeški odposlanci v dijecezi Salona (tj. Dalmacija). Kot papeški zastopniki, čeprav so spadali med nižje cerkvene redove, so imeli izjemno oblast nad dalmatinskimi duhovniki. Od konca 6. st. v virih ni več sledov o papeških patrimonijih na vzhodnojadranski obali. Kakorkoli že, ni povsem jasno ali so te posesti obstajale tudi v naslednjih stoletjih. Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali so, ali niso dohodki s teh posesti služili tudi za odkup ujetnikov in sužnjev po Dalmaciji in Istri v času vladanja papeža Ivana IV (640-642). Iz istega razloga ni jasne slike, kdaj in kako so rimski papeži izgubili svoje posesti na vzhodnojadranski obali..

Ključne besede: vzhodni Jadran, Dalamcija, Praevalitana, Salona, papeška posest, papež Vigilij, papež Gregor Veliki

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh