Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Andreja MAVER:

Arkadna grobnica v Šempetru v Savinjski dolini - poskus rekonstrukcije

Izvleček

V članku je predstavljena rekonstrukcija pete grobnice s šempetrskega grobišča - arkadne grobnice. Sestavljena je iz zaprtega, verjetno dvorednega, podstavka s poudarjeno navpično delitvijo reliefnih polj in odprtega zgornjega dela z baldahinom v notranjosti, pokrita pa z dvokapno streho. Po svoji obliki sodi med edikule, natančneje med edikule z več interkolumniji in stebrnim predprostorom. Njena posebnost pa je oblikovanost notranjosti zgornjega dela. Ta namreč kaže kombinacijo dveh tipov nagrobne arhitekture, edikule in baldahina, združenih v eni grobnici.

Ključne besede: Šempeter v Savinjski dolini, rimska doba, arheologija, Noricum, grobna arhitektura

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh