Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Petra LEBEN-SELJAK:

Antropološka analiza skeletov s Puščave nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu

Izvleček

V članku avtorica predstavlja izsledke antropološke analize 53 okostij iz nekropole na Puščavi nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu (5.-9. stoletje), katere namen je bil ugotoviti, ali je na Puščavi v tem času prišlo do zamenjave prebivalstva (poznoantičnih staroselcev z novodošlimi starimi Slovani) ali ne. Rezultati dopuščajo obe možnosti. Med poznoantičnimi in zgodnjesrednjeveškimi okostji ni razlik v morfoloških karakteristikah nevrokranija, telesni višini in stopnji kariesa. Serija kot celota je dokaj homogena in v omenjenih karakteristikah zavzema vmesno pozicijo med primerjalnima poznoantičnima serijama s Pristave I in Vrajka na eni strani ter staroslovanskima serijama s Pristave II in Turnišča na drugi.

Ključne besede: Puščava nad Starim trgom pri Sovenj Gradcu, pozna antika, zgodnji srednji vek, grobišče, historična antropologija, kraniometrija, karies, paleopatologija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh