Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Paul GLEIRSCHER:

K svinčenemu vozu z Brega pri Rožeku

Izvleček

Pri izdelavi kopije svinčenega voza z Brega pri Rožeku je bilo mogoče v model voza vgradili različne drobne dele, ki so jih izpustili pri rekonstrukciji v Mainzu leta 1986. Obstoj ojesa postavlja voz nedvomno v skupino halštatskodobnih slavnostnih voz in ne k vozovom s kotlom, kot so večkrat domnevali. Temu sedaj ustreza tudi njegov celotni videz. Ker je breški voz miniatura ali model štirikolesnega voza, ni mogoče narediti nobene realne povezave z Ekphoro ali z obredno uporabo v okviru obvozov ali procesij v času življenja lastnika ali lastnice. Tako ostaja po eni strani verjeten simbolen pomen v okviru obvoza ali procesije, ki ju pomagajo stvarno predstaviti svinčene podobe, ki bi bil primerljiv s frizom na prestolu iz Verucchia ter tudi še bolj s šifriranimi slikami s takšnimi ali podobnimi upodobitvami voz v vzhodnoalpskem prostoru. Po drugi strani je misliti na simbolen pomen v okviru predstav o prevozu pokojnika v onostranstvo. Nazadnje bi veljalo tudi razmisliti, da so štirikolesni slavnostni vozovi halštatske kulture služili za časa življenja - in v onostranstvu? - obvozu ali procesiji, ob smrti pa simboličnemu prevozu pokojnika v onostranstvo oz. njegovi apoteozi. Vsekakor pa se miniaturni voz z Brega jasno loči od železnodobnih vozov s kotlom Srednje Evrope.

Ključne besede: Breg, starejša železna doba, vzhodnohalštatska kultura, model svinčenega voza, nova rekonstrukcija, simbolika, slavnostni voz

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh