Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Janka ISTENIČ in Marjana TOMANIČ JEVREMOV :

Ponesrečeni poetovionski keramični izdelki s Spodnje Hajdine pri Ptuju

Izvleček

Na Spodnji Hajdini pri Ptuju so pri gradbenih delih na površini približno enega kvadratnega metra našli petindvajset oljenk, pet gubank, šest čaš z ročajem, velik vrč in spodnji del posode. Po analogijah jih datiramo v 2. do 3. stoletje. Večina med njimi predstavlja očitno neuspele izdelke, poškodovane zaradi žganja na previsoki temperaturi. V neposredni bližini je bila izkopana lončarska peč, ki skupaj z v članku obravnavnimi ponesrečenimi izdelki kaže, da je tu delovala lončarska delavnica.

Ključne besede: Ptuj, Poetovio, rimska doba, neuspeli keramični izdelki, oljenke, keramične posode, lokalni izdelki, arheometrija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh