Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Renate JERNEJ:

Gradišče Sv. Helena pri Dellachu v Ziljski dolini, Koroška

Izvleček

Članek predstavlja izsledke izkopavanj na Sv. Heleni blizu Dellacha v Ziljski dolini (Avstrija, Koroška). Hrib Sv. Helene obdajajo štirje nasipi. Izkopavanja so pokazala, da je bil hrib utrjen v prazgodovini, pozni antiki in srednjem veku. Lončenina spada v čas od prazgodovine do poznega srednjega veka in dokazuje pomen najdišča. Arheološke raziskave na vrhu hriba poleg cerkve iz 12. stoletja so bile neuspešne. Da bi osvetlili zgodovino te regije, bi bile potrebne nadaljnje arheološke in zgodovinske raziskave.

Ključne besede: Avstrija, Dellach v Ziljski dolini, Sv. Helena, prazgodovina, pozna antika, zgodnji srednji vek, utrjena naselbina, nasip

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh