Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Dimitrij KMETIČ, Jana HORVAT in Franc VODOPIVEC:

Metalografske preiskave rimskega republikanskega orožja iz zaklada z Gradu pri Šmihelu

Izvleček

Za metalografske preiskave je bilo izbranih pet predmetov iz zaklada rimskega orožja z Gradu pri Šmihelu, ki je datiran v konec 3. oziroma na začetek 2. st. pr. Kr. Meč, katapultna konica in preprosta ost z nesimetrično konico imajo pretežno feritno ali feritno perlitno mikrostrukturo. Prav tako imata feritno mikrostrukturo vratova dveh pilumov s ploščatim nasadiščem. Konica enega od pilumov je bila zvarjena iz mehke (feritne) sredine in trše (perlitne) plasti na površini. Očitno je bila že pri najstarejših pilumih v rabi trda konica z mehkim vratom, kar je izpričano tudi v mnogo poznejših literarnih virih. Sorazmerno slabo kakovost orožja (mehko jeklo) razlagamo z naglico izdelave, oziroma s tem, da gre pri katapultnih konicah in preprostih osteh z nesimetrično konico verjetno za orožje za enkratno uporabo.

Ključne besede: Šmihel, 2. st. pr. Kr., rimska republikanska doba, zaklad, orožje, gladius, pilum, katapultni izstrelek, železo, metalografska preiskava

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh