Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Jože ŠTUKL:

Poznoantični depo s Puštala nad Trnjem

Izvleček

Članek obravnava poznoantično depojsko najdbo, ki je datirana v čas od druge polovice 4. do začetka oz. sredine 5. stoletja. Najdena je bila z detektorjem kovin na Puštalu nad Trnjem. Kot kažejo številne drobne najdbe, je bila naselbina prvič poseljena v starejši železni dobi in ponovno v antičnem in poznoantičnem obdobju. Depojsko najdbo sestavlja 13 predmetov, med katerimi so zastopani orodje, uporabni predmeti in orožje. Odtisi tkanine, ki so se na večini predmetov v manjših ali večjih zaplatah ohranili v korozijski plasti, kažejo, da je lastnik predmete najprej zavil v platno in jih šele nato zakopal oziroma založil s kamenjem ob obrambnem zidu naselbine.

Prispevku je dodano poročilo analize železnega zvonca iz depojske najdbe, ki jo je z metodo EDS XRF opravil Zoran Milič v laboratoriju Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Izsledki analize kažejo, da je zvonec izdelan iz železa in prevlečen s tankim nanosom brona s primesjo svinca in srebra.

Ključne besede: Puštal nad Trnjem, Stara Loka, Slovenija, prazgodovina, rimska doba, pozna antika, druga polovica 4., začetek 5. stol., depojska najdba, analiza kovine zvonca

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh