Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Christoph GUTJAHR in Georg TIEFENGRABER:

Srednjeveška utrdba "Turmbauerkogel" pri Eibiswaldu (Ivnik), okraj Deutschlandsberg, zahodna Štajerska

Izvleček

Utrjeni sedež Turmbauerkogel (Gem. Großradl, Bez. Deutschlandserg), ki ga sestavljata dve vzpetini (Turmbauerkogel I in II) s predgradji, leži približno na pol poti med zgornjo dolino Saggau-a in Radelco/Radlberg (Radlpaß/Radelj 669 m n. v.), torej na pomembni - gledano regionalno - prometni poti v srednjo Dravsko dolino. Že več kot sto let je predmet zgodovinarskih in arheoloških raziskav. Članek predstavlja večinoma gradivo z izkopavanj Inštituta za prazgodovino in zgodnjo zgodovino dunajske univerze (Institut für Ur- und Frühgeschichte der Wiener Universität) leta 1968 na južno ležeči vzpetini (Turmbauerkogel II). Lončenina je razporejena od 12. st. do 15. st., največ pa je je iz 13. in 14. stoletja. Med najdbami so tudi predmeti iz železa (ključi, osti puščic samostrela, žeblji in skobe) ter kamnita topovska krogla. Zanimivo je, da so med gradivom - čeprav deloma ne pripada povsem zanesljivo najdišču Turmbauerkogel - tudi rimskodobna lončenina (npr. tera sigilata) in bronast obesek v obliki bikove glave ter nekaj posamičnih prazgodovinskih odlomkov.

Ključne besede: Avstrija, Turmbauerkogel, srednji vek, grad, lončenina

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh