Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Lucija GRAHEK:

Halštatska gomila na Hribu v Metliki

Izvleček

V članku je prvič v celoti predstavljena leta 1987 izkopana gomila I s Hriba v Metliki, v kateri je bilo odkritih 90 grobov, ki so bili z izjemo osmih skeletnih pokopov vsi žgani. Poleg prevladujočega žganega pokopa so posebnost gomile tudi žgani grobovi s kamnitimi venci. V gomili so neprekinjeno pokopavali od časa stopnje Ljubljana I pa do konca stopnje Stična 2. Gre torej za gomilo s samega začetka halštatskega obdobja na Dolenjskem in v Beli krajini, ki prinaša več novosti v okviru dolenjske halštatske skupine.

Ključne besede: Bela krajina, pozna bronasta doba, starejša železna doba, gomila, žgani grobovi, skeletni grobovi, žgani grobovi s kamnitimi venci, keramika, grobni pridatki

Celotno besedilo (pdf)
Priloge (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh