Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 55, 2004

Andrej GASPARI, Robert KREMPUŠ in Danijela BRIŠNIK:

Keltski bojevniški grob iz Slatine v Rožni dolini pri Celju?

Izvleček

Članek obravnava 14 železnih predmetov, ki jih hrani lokalni zbiralec v Velenju in domnevno izvirajo iz doslej neznanega keltskega bojevniškega groba v Slatini v Rožni dolini pri Celju. Meč z nožnico, pasna garnitura, krajša sulična ost, ščitna grba, škarje, britev in fibuli tvorijo značilen inventar moškega pokopa mlajše faze srednjelatenskega obdobja (LT C2) ter se dobro ujemajo tako s kronologijo kot z oblikami ostalega gradiva iz Slatine. Med predmeti, ki kažejo enako patiniranost in stopnjo ohranjenosti, izstopajo sekač z zakovico, prva tovrstna najdba na območju mokronoške skupine, okrašen krivi nož in viličasto orodje, ki imata primerjave predvsem v poznolatenskih grobovih z območja Skordiskov, pa tudi daljša sulična ost. Ni mogoče izključiti možnosti, da del predmetov izvira ali iz mlajšega pokopa ali iz nezakonitih izkopavanj v Podonavju.

Ključne besede: Slovenija, Hrvaška, Srbija, mlajša železna doba, Kelti, bojevniški grob, orožje, orodje, deli noše

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh