Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK (ACTA ARCHAEOLOGICA)

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Vsebina

In memoriam

Jana HORVAT: Mitja Brodar (1921–2012)

Primož PAVLIN: Izbrana bibliografija Mitje Brodarja

 

Prazgodovinske dobe

Neva TRAMPUŽ OREL: Začetki železa na Slovenskem

Robert SCHUMANN: Nevpadljiva tuja oblika posode s starejšeželeznodobnega gomilnega grobišča na Farovških njivah pri Otočcu. Razmišljanje o čezalpskih stikih v zvezi s pridobivanjem soli v Hallstattu (Povzetek)

Martina BLEČIĆ KAVUR: Dama iz Čikata

 

Rimska doba

Marjeta ŠAŠEL KOS: Colonia Iulia Emona – nastanek rimskega mesta

Vesna TRATNIK: Sledovi rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi

Borut TOŠKAN in Janez DIRJEC: Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi

Janka ISTENIČ: Bodala tipa Dangstetten

Katarina ŠMID: Redko upodobljeni mitološki prizor v Gornjem Gradu: zgodba o Skili in Minosu?

 

Pozna antika in zgodnji srednji vek

K. Patrick FAZIOLI: Tehnologija keramike v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku v jugovzhodnih Alpah: rezultati makroskopskih in mikroskopskih analiz (Povzetek)

 

Epigrafika

Julijana VISOČNIK: Vojaki iz Celeje na tujem

 

Numizmatika

Peter KOS: Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva

 

Ocene in prikazi

Pogled nazaj – osebno, ob izidu dveh monografij Inštituta za arheologijo (Iva MIKL CURK)

Fulvia Lo Schiavo: Le Fibule dell’Italia meridionale e della Sicilia dall’ età del bronzo recente al VI secolo a.C., 2010 (Andrej PRELOŽNIK)

Claudia Sachße: Untersuchungen zu den Bestattungssitten der Badener Kultur, 2010 (Anton VELUŠČEK)

Michaela Lochner (ur.): Sitularia. Klänge aus der Hallstattzeit, 2011 (Peter TURK)

Carsten Wenzel: Groβ-Gerau I. Der römische Vicus von Groβ-Gerau, “Auf Esch”. Die Baubefunde des Kastellvicus und der Siedlung des 2.-3. Jahrhunderts, 2009 (Tina ŽERJAL in Tjaša TOLAR)

Johannes Eingartner: Templa cum Porticibus. Ausstattung und Funktion italischer Tempelbezirke in Nordafrika und ihre Bedeutung für die römische Stadt der Kaiserzeit, 2005 (Maja JERALA)

Darío N. Sánchez Vendramini: Eliten und Kultur. Eine Geschichte der römischen Literaturszene (240 v. Chr. – 117 n. Chr.), 2010 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Corpus inscriptionum Latinarum II2/14. Inscriptiones Hispaniae Latinae, pars XIV: Conventus Tarraconensis. Fasc. secundus: Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco (CIL II2/14, 2), 2011 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Andreas Kakoschke: Die Personennamen im römischen Britannien, 2011 (Julijana VISOČNIK)

Martina Paul: Fibeln und Gürtelzubehör der späten römischen Kaiserzeit aus Augusta Vindelicum/ Augsburg, 2011 (Zvezdana MODRIJAN)

Franz Mandl: Felsbilder. Österreich - Bayern. Nördliche Kalkalpen, 2011 (Benjamin ŠTULAR)

PhilipVerhagen, Axel. G. Posluschny in Alžbêta Danielsová (ur.): Go Your Own Least Cost Path. Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda, 2011 (Benjamin ŠTULAR)

Marc Lodewijckx in Rene Pelegrin (ur.): A View from the Air. Aerial Archaeology and Remote Sensing Techniques. Results and opportunities, 2011 (Benjamin ŠTULAR)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh