Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Janka ISTENIČ

Bodala tipa Dangstetten

Izvleček

Za doslej neidentificirano skupino bodal s polkrožnim glavičem so značilne medeninaste zakovice z glavicami, ki imajo dvignjen rob in bunčico v sredini; značilnost njim pripadajočih polnokovinskih nožnic so poleg enakih zakovic še medeninaste zanke za pripenjanje. Največ takih bodal in nožnic izvira iz rimskega vojaškega tabora Dangstetten, zato predlagamo njihovo poimenovanje po tem najdišču.

Opisana bodala in nožnice izvirajo z najdišč in iz kontekstov, ki kažejo na datacijo od konca zgodnjeavgustejske oziroma začetka srednjeavgustejske do konca poznoavgustejske dobe.

Ključne besede: bodala, nožnice, avgustejska doba, zakovice, medenina, Dangstetten, Ljubljanica

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh