Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Peter KOS

Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva

Izvleček

V članku so analizirane vse dokumentirane novčne najdbe iz trdnjav v obrambnem sistemu Claustra Alpium Iuliarum. Avtor interpretira gibanja intenzivnosti denarnega obtoka, ki so odraz življenja oziroma aktivnosti v posameznih trdnjavah. Obenem kritično izpostavlja novčne najdbe iz arheoloških kontekstov, ki jih lahko nedvoumno povežemo z gradbenimi aktivnostmi na zidanih obrambnih strukturah. Podaja tudi podatke o najmlajših novcih s posameznih trdnjav, ki kažejo na prekinitev rednega dotoka denarja v obtok, s tem pa tudi na prekinitev intenzivnega življenja v trdnjavah. Na ta način ugotavlja, da je mogoče prve gradbene aktivnosti na obzidju trdnjave Castra časovno umestiti že v osemdeseta leta 3. stoletja, medtem ko sicer redke najdbe novcev v stolpih na obrambnem sistemu kažejo na gradnjo šele sredi 4. stoletja. Novčne najdbe kažejo prekinitev denarnega obtoka v trdnjavi Lanišče in Martinj hrib že konec osemdesetih let 4. stoletja, v tarsatijskem principiju konec 4. stoletja, medtem ko so v trdnjavah Castra in Ad Pirum zastopani še novci iz začetka 5. stoletja.

Ključne besede: Claustra Alpium Iuliarum, Ad Pirum, Castra, Tarsatica, Lanišče, Martinj hrib, novčne najdbe, datacija gradnje, 4. stoletje

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh