Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Marjeta ŠAŠEL KOS

Colonia Iulia Emona – nastanek rimskega mesta

Izvleček

Emona ni bila nikoli mesto v provinci Panoniji; najprej je pripadala cisalpinski Galiji, od leta 41 pr. Kr. pa Italiji. Mejnik iz Bevk, ki najverjetneje sodi v čas vladanja Avgusta ali morda Tiberija, je dokončno potrdil, da je bila Emona italsko mesto že v prvi polovici 1. stoletja po Kr., skoraj nedvomno pa je pripadala Italiji že pred tem. Obstoječi viri in arheološko gradivo ne omogočajo, da bi lahko opredelili natančen čas, ko je postala rimska kolonija. Predlagani časovni termini segajo od časa Oktavijana po bitki pri Akciju do začetka Tiberijevega vladanja. Ker so se dejansko vsi argumenti, s katerimi so dokazovali slednjo hipotezo, izkazali za napačne, je treba po vsej verjetnosti iskati terminus ad quem v času malo preden je Oktavijan postal Avgust, s čimer bi se dobro ujemalo tudi ime kolonije, Iulia.

Ključne besede: rimska doba, Emona (Ljubljana), Deseta italska regija, Avgust, Tiberij

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh