Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Robert SCHUMANN

Nevpadljiva tuja oblika posode s starejšeželeznodobnega gomilnega grobišča na Farovških njivah pri Otočcu. Razmišljanje o čezalpskih stikih v zvezi s pridobivanjem soli v Hallstattu

Izvleček

Članek obravnava keramično posodo, ki jo je Jernej Pečnik leta 1894 izkopal v starejšeželeznodobni gomili na Farovških njivah pri Otočcu. Tipološka analiza za jugovzhodnoalpski prostor neznačilne oblike nakazuje možen izvor posode: širše območje halštatske kulture severno od Alp, najverjetneje ozemlje današnje Gornje Avstrije ali Spodnje Bavarske. Tam je kar nekaj najdišč s posodami podobne oblike, številne so z grobišča Linz-St. Peter. Ugotovitev je le izhodišče za nadaljnja razmišljanja o stikih med jugovzhodnoalpskim prostorom in predgorjem severnih Alp v starejši železni dobi. Osredotočena so na vlogo samega Hallstatta in organizacijo trgovine s soljo. Razprostranjenost arheoloških najdb in na območju samega Hallstatta celo prisotnost tujcev – posameznikov, ki so domnevno pripadniki sočasnih jugovzhodnoalpskih kulturnih skupin – nakazujeta, da so omenjene skupine igrale pomembno vlogo pri trgovanju s soljo na širšem območju Alp.

Ključne besede: Farovške njive pri Otočcu, Dolenjska, starejša železna doba, Hallstatt, Linz, Gornja Avstrija, halštatska doba, uvoz, trgovina, trgovanje s soljo, čezalpski kontakti

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh