Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Neva TRAMPUŽ OREL

Začetki železa na Slovenskem

Izvleček

Elementarno železo je v naravi razmeroma redko in je samorodnega in meteorskega izvora. Kovino pa se pridobiva iz kvalitetnih železovih mineralov, katerih ležišča so v svetu široko razprostranjena, večkrat tudi na površini. Zato je bilo železo že v arheoloških obdobjih dostopno večini kultur v nasprotju z barvnimi kovinami, katerih zaloge so bile pogosto oddaljene, njihova dobava v bronasti dobi pa strogo nadzorovana. Pač pa je bila pot do odkritja uporabnega železa dolgotrajnejša in tehnološko neprimerno zahtevnejša od pridobivanja bakra in izdelave zlitin.

Slovenija je spoznala železo med prvimi v Evropi zaradi ugodne geografske lege med rudonosnimi Alpami in severnim Jadranom in obilice domače površinske rude. Dokazi za stike domačega prebivalstva z rudosledci in metalurgi z vzhodnomediteranskega prostora ter za sodelovanje v trgovini z bakrom segajo v čas med 12. in 10. stoletjem pr. n. št. Na tej osnovi sklepamo, da so bili lokalni prebivalci razmeroma zgodaj seznanjeni z zahtevnim postopkom žlindranja sulfidnih vrst bakra, ki so ga tri stoletja pozneje, v 7. stoletju pr. n. št., s pridom uporabili tudi pri tehnološko zahtevnem pridobivanju železa in izdelavi uporabnih železnih izdelkov.

Ključne besede: pojav železa, prazgodovina, starejša železna doba, železen nakit, železno orožje, Slovenija

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh