Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 63, 2012

Julijana VISOČNIK

Vojaki iz Celeje na tujem

Izvleček

Članek o celejskih vojakih, ki so izpričani drugod po rimskem imperiju, je dopolnitev prispevka o vojaških napisih Celeje (Visočnik 2008). V katalogu so zbrani latinski napisi, v katerih so omenjeni posamezniki, ki izvirajo iz Celeje oz. iz njene okolice in so velik del svojega življenja preživeli v eni izmed mnogih rimskih vojaških enot. Domov se niso vrnili, saj so se po končani vojaški službi ali ustalili v bližini krajev, kjer je službovala njihova vojaška enota, ali pa je nenadna smrt predčasno zaključila njihovo vojaško kariero. Origo, ki je na tak ali drugačen način zapisan ob imenu celejskih vojakov, pa nam omogoča, da s pomočjo obstoječih epigrafskih baz (heidelberška, frankfurtska, rimska in LUPA) takšne Celejane najdemo in jih analiziramo. Katalogu napisov, ki so jih našli skoraj po vsem rimskem imperiju, namreč sledi še podrobna analiza imen, enot in funkcij, ki se pojavijo na zbranih napisih.

Ključne besede: antika, epigrafika, Norik, Celeia, rimska vojska, epigrafske baze

Celotno besedilo (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh