Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Vsebina

Prazgodovinske dobe

Ivan TURK: Kako bolje izkoristiti arheološko metodo izkopavanja v kasnejši analizi in razlagi izsledkov. Izkušnje izkopavanj v Divjih babah I, Slovenija

Ivan TURK, Dragomir SKABERNE in Žiga ŠMIT: Zanesljivost datacij z uranovim nizom v Divjih babah I. Vpliv sedimentacijskih vrzeli na koncentracije urana v sedimentih in na datacije uranovega niza

François Zoltán HORUSITZKY: Palaeolitske piščali: Divje babe I, Istállóskö, Lokve ipd. Pogledi strokovnjakov in njihovih nasprotnikov.

Ivan TURK, Giuliano BASTIANI, Bonnie A. B. BLACKWELL in François Z. HORUSITZKY: Domnevna musterjenska piščal iz Divjih bab I: psevdoartefakt ali prava piščal ali kdo je naredil luknje

Anton VELUŠČEK in Katarina ČUFAR: Založnica pri Kamniku pod Krimom na Ljubljanskem barju - naselbina kulture Somogyvár-Vinkovci

Tomaž FABEC: Neolitizacija Krasa

Janez DULAR, Primož PAVLIN in Sneža TECCO HVALA: Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji

Erich ZIMMERMANN: Boksanje v situlski umetnosti - boj s pestmi

Božidar SLAPŠAK: O koncu prazgodovinskih skupnosti na Krasu

Dragan BOŽIČ: Bronasta ročka iz groba z vozom Verna (Isčre): tridelna sestavljanka

 

Rimska doba

Janka ISTENIČ: Avgustejske nožnice mečev z mrežastimi okovi

Janka ISTENIČ: Zgodnjerimski “Zaklad z Vrhnike”: zbirka najdb iz reke Ljubljanice

Joachim GARBSCH: Najdba rimskih bronastih zvoncev iz Monatshausna na Zgornjem Bavarskem

 

Pozna rimska doba

Maja BAUSOVAC: Poznoantični kovinski predmeti z Gradca pri Prapretnem

Uroš BAVEC: Predhodno poročilo o poznoantičnem grobišču na Vrajku v Gorenjem Mokronogu

 

Epigrafika

Milan LOVENJAK: Rimski napisi iz Celja, najdeni med 1991 in 2003

 

Numizmatika

Alenka MIŠKEC: Zgodnja romanizacija jugovzhodnoalpskega prostora v luči numizmatičnih najdb

Peter KOS in Andrej ŠEMROV: Skupna najdba keltskih in rimskih novcev v reki Ljubljanici. Doprinos h kronologiji novcev plemena Tavriskov

 

Antropologija

Petra LEBEN-SELJAK: Antropološka analiza poznoantičnega grobišča na Vrajku v Gorenjem Mokronogu

 

Diskusija

Ivan Turk: Morfometrična analiza zgodnjih koščenih konic v povezavi z najdbami koščenih konic iz Divjih bab I. (Mitja BRODAR)

Brunislav Marijanović: Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale. (Darko PERIŠA)

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. Noricum, M. Šašel Kos, P. Scherrer (Hrsg.). (Christian GUGL)

 

Jubilej

Ob jubileju dr. Paole Korošec (Timotej KNIFIC)

 

In memoriam

France Leben (1928-2002) (Janez DULAR)

Jože Kastelic (1913 - 2003) (Stane GABROVEC)

Karl Kromer (1924-2003) (Stane GABROVEC)

 

Ocene in prikazi

Hermann Müller-Karpe: Grundzüge antiker Menschheitsreligion. 1. Jahrhundert v. Chr. bis 5. Jahr- hundert. 2000 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Ad Aquileia ... Al Danubio. Materiali per una mostra. Maurizio Buora (ured.) 2001 (Jana HORVAT)

Maria Federica Petraccia Lucernoni: Gli stationarii in etŕ imperiale.. 2001 ( Marjeta ŠAŠEL KOS)

Marco Cavalieri: Auctoritas Aedificiorum. 2001 (Verena VIDRIH PERKO)

Stefan Groh, Helga Sedlmayer: Forschungen im Kastell Mautern-Favianis. Die Grabungen der Jahre 1996 und 1997. 2002 (Jana HORVAT)

Alfred Galik, Christian Gugl, Gerhard Sperl: Feldkirchen in Kärnten. Ein Zentrum norischer Eisenverhüttung. 2003 (Jana HORVAT)

Hans-Detrich Kahl: Der Staat der Karantanen. Fakten, Thesen und Fragen zu einer frühen slawischen Machtbildung im Ostalpenraum (7.-9. Jh.) 2002 (Andrej PLETERSKI)

 

Nove slovenske arheološke monografije 1999-2002

Nove slovenske arheološke monografije 1999-2002 (Marjeta ŠAŠEL KOS)

Zakladi tisočletij. Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, 1999 (Barbara NADBATH)

Saša Djura Jelenko: Stalna razstava Arheologija koroške krajine. Colatio - 90 let, 1999 (Lucija ŠOBERL)

Poselitvena podoba Mengša in okolice. Od prazgodovine do srednjega veka, 1999 (Tina MILAVEC)

Dolenjski muzej 1950-2000. 50 let Dolenjskega muzeja, 2000 (Martina KNAVS)

Vodnik po slovenskih muzejih. 252 muzejv in galerij, 2001 (Katarina ROTAR)

Oživljene kulture. Arheološka odkritja na Gorjancih/Žumberku, 2002 (Katarina ROTAR)

Iva Curk: Arma virumque ... Ob tvarnih virih o rimski dobi na Slovenskem, 1999 (Verena VIDRIH PERKO)

Ljudmila Plesničar Gec: Urbanizem Emone, 1999 (Verena VIDRIH PERKO)

Janka Istenič: Poetovio, zahodna grobišča I. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu; Poetovio, zahodna grobišča II. Grobne celote iz Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu. Katalog, 1999-2000 (Jana HORVAT)

Irena Lazar: Celeia. Arheološka podoba mesta, 2001 (Verena VIDRIH PERKO)

Ptuj v rimskem cesarstvu. Mitraizem in njegova doba, 2001 (Barbara NADBATH)

Ljudmila Plesničar-Gec: Zgodnjekrščanski center v Emoni, 1999 (Barbara NADBATH)

Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti, 2001 (Tina MILAVEC)

 

Navodila za pripravo slikovnega gradiva

Mateja BELAK: Priprava slikovnega gradiva

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh