Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Janka ISTENIČ:

Zgodnjerimski "Zaklad z Vrhnike": zbirka najdb iz reke Ljubljanice

Izvleček

Analiza opisa predmetov v prvotni objavi (Stare 1953) in novi najdbi iz reke Ljubljanice so pokazale, da je tako imenovani zgodnjerimski "vrhniški zaklad" zbirka predmetov iz reke Ljubljanice, deloma ali morda v celoti iz odseka pri Bevkah. Gladij in nožnica s pozlačenimi srebrnimi okovi, okrašenimi z reliefnim okrasom (iz "vrhniškega zaklada"), ter v Ljubljanici najdeni, doslej še neobjavljeni okov vojaškega pasu, tvorijo garnituro. Predstavljajo prestižne izdelke augustejskega časa in italskega prostora ter so bili verjetno last rimskega oficirja.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh