Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Peter KOS in Andrej ŠEMROV

Skupna najdba keltskih in rimskih novcev v reki Ljubljanici
Doprinos h kronologiji novcev plemena Tavriskov

Izvleček

Novčna skupna najdba iz reke Ljubljanice je ena redkih, v sklopu katere so bili odkriti tako keltski srebrniki kot rimski republikanski srebrni in bronasti novci in zato izjemno pomembna za absolutno kronološko opredeljevanje začetka kovanja pri keltskih plemenih na prostoru jugovzhodnih Alp. Najmlajši novci v sestavu najdbe, odlično ohranjeni denariji, so bili kovani leta 147 pr. Kr. in pričajo, da so bili vsi novci v najdbi, torej tudi keltski veliki in mali srebrniki, v četrtem desetletju 2. stoletja pr. Kr. že v denarnem obtoku.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh