Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Alenka MIŠKEC:

Zgodnja romanizacija jugovzhodnoalpskega prostora v luči numizmatičnih najdb

Izvleček

Viktoriati, katere lahko s precejšnjo gotovostjo postavimo v prvo polovico 2. st. pr. Kr., se v veliki meri pojavljajo v JZ delu Slovenije, na Notranjskem. Njihov pojav odraža zgodnjo stopnjo romanizacije na tem prostoru. Obenem lahko zasledimo popolno pomanjkanje viktoriatov v severnejših predelih, predvsem v Noriškem kraljestvu, kar brez dvoma kaže na potek rimskega prodora, ki je bil sprva usmerjen proti Balkanu. To tezo dodatno dokazujejo še druge arheološke najdbe s tega območja in redki pisni viri.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh