Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Ivan TURK, Dragomir SKABERNE in Žiga ŠMIT:

Zanesljivost datacij z uranovim nizom v Divjih babah I
Vpliv sedimentacijskih vrzeli na koncentracije urana v sedimentih in na datacije uranovega niza

Izvleček

V prispevku so obravnavane štiri datacije U-niza (230Th/234U) iz najdišča Divje babe I v povezavi z geokemičnimi in drugimi analizami. S kombinacijo podatkov vseh analiz skušamo razložiti razlike med datacijami U-niza in drugimi radiometričnimi datacijami (14C AMS in ESR), ki se nanašajo na iste vzorce ali plasti.

Odlaganje U v kosteh in sedimentih Divjih bab I predstavlja odprt sistem. Njegova vezava ni potekala linearno, niti ni do nje prišlo kmalu ali pozno po odložitvi kosti, kot to predvidevajo modeli, ampak imamo dejansko opraviti s kombinacijo vseh treh možnosti. Na remobilizacijo in odlaganje U so močno vplivali daljši zastoji v sedimentaciji, kar je domnevno glavni vzrok za nepravilnosti in netočnosti v določanju starosti z metodo U-niza, posredno pa tudi z metodo ESR.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh