Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Tomaž FABEC:

Neolitizacija Krasa

Izvleček

Avtor predstavlja svoj pogled na vprašanje neolitizacije Krasa. Izhaja iz analize družbenozgodovinskih kontekstov, v katerih so se razlage neolitizacije regije oblikovale, ter preko kritične analize objavljenih podatkov in uporabe koncepta "stratigrafske kontekstualnosti" poskuša izločiti novo podatkovno bazo, na podlagi katere ponudi novo sliko procesa prehoda zgodnjeholocenskih lovsko- nabiralniških skupnosti v skupnosti, ki so bile odvisne od biološko udomačenih virov.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh