Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Janez DULAR, Primož PAVLIN in Sneža TECCO HVALA:

Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji

Izvleček

Članek obravnava rezultate sondiranj na šestih višinskih naseljih v okolici Dol pri Litiji. Predstavljeni so terenski izvidi, najdbe in časovna opredelitev naselij. Gradišče pri Hohovici sodi v mlajšo kameno in v bakreno dobo, Grac pri Tlaki pa v pozno bronasto dobo. V pozni bronasti dobi je bil najverjetneje poseljen tudi Zagrac nad Vodicami. Precizna datacija namreč ni mogoča zaradi skromnih in neznačilnih najdb. Kar tri naselja so bila obljudena v železni dobi; to so Gradišče pri Suhadolah, Špičasti hrib nad Dolami pri Litiji in Kostjavec pri Tihaboju. Na vseh treh naseljih so bili odkriti tudi ostanki fortifikacij.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh