Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Božidar SLAPŠAK:

O koncu prazgodovinskih skupnosti na Krasu

Izvleček

Prispevek obravnava arheološke in epigrafske podatke o domorodnih skupnostih v zaledju Trsta v poznem prazgodovinskem in zgodnjem rimskem obdobju. Upošteva tako prvine "dolgega trajanja" kot mehanizme sprememb v tem prostoru. Kot ključni mehanizem, ki sproži razpad družbene zgradbe domorodnih skupnosti, predlaga dodelitev latinskega pravnega statusa, kot je za skupnosti Karnov in Katalov (ali Subokrinov) izpričana s počastilnim napisom L. Fabiju Severu iz sredine 2. stol. n. š. (I. It. X 4,31).

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh