Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Jochen GARBSCH:

Najdba rimskih bronastih zvoncev iz Monatshausna na Zgornjem Bavarskem

Izvleček

Članek predstavlja najdbo iz leta 1883 iz močvirja pri Monatshausnu, ki doslej še ni bila objavljena. Gre za šest bronastih zvoncev, dve železni hitri tehtnici in drugo orodje. Za primerjavo so navedene druge najdbe bronastih zvoncev iz alpskega prostora in predlagana časovna uvrstitev v sredino 3. stol. po Kr. Nejasna je interpretacija različnih višin tona ter nekaterih grafitov, ki so jih pred vlivanjem zvoncev vrezali v glineno jedro modela.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh