Znak ZRC ARHEOLOŠKI VESTNIK

Inštitut za arheologijo  ZRC SAZU

ARHEOLOŠKI VESTNIK 54, 2003

Ivan TURK:

Kako bolje izkoristiti arheološko metodo izkopavanja v kasnejši analizi in razlagi izsledkov
Izkušnje izkopavanj v Divjih babah I, Slovenija

Izvleček

V prispevku avtor obravnava na značilnih primerih statistične in druge metode, ki jih uporablja pri analizi gradiva izkopavanj v Divjih babah I. Vse metode temeljijo na kontroli napake in zanesljivosti analiziranih podatkov. Avtor izkoristi prednosti arheološke terenske metode pred geološko terensko metodo in nakaže možnost za reševanje problema izohronih in diahronih najdb in procesov.

Celoten članek (pdf)

Arheološki vestnik |  Uredništvo |  Informacije, naročila, cenik |  Iskalnik |  Številke na spletu |  Navodila piscem |  Avtorska izjava |  Recenzijski obrazec
Na začetek | Na vrh